Gaveregulativ og honorar


Veldtofte Haveforening 2018

Gaveregulativ

Medlemskab af Veldtofte Haveforening i 10 år - 20 år - 30 år - 40 år - 50 år og 60 år: Gave 250 kr pr. have.

Dødsfald, medlem i Veldtofte Haveforening (samt evt. ægtefælle/samlever): Bårebuket 250 kr.

Fratrædelse fra tillidspost (bestyrelse, vurderingsudvalg, revisorer) efter 6 år: Gave 500 kr.

Honorar (Er godkendt tidligere)

Formand pr år 2500 kr

Kasserer pr år 2500 kr

Øvrige bestyrelsesmedlemmer pr år 1000 kr

Rengøring af fællestoiletter pr år 2000 kr

Vicevært (græsslåning, klipning af fælleshæk) pr år 1500 kr

Vurderingsmand pr år 500 kr