Om os

Vi gør meget i haveforeningen for at have et godt sammenhold, hvor vi kan hjælpe hinanden når det er nødvendigt og holder flere gange om året sammenkomster for at ryste medlemmerne sammen og skabe et godt fællesskab.

I haveforeningen er vi ca. 60 medlemmer fordelt på 43 haver.

Der er alt lige fra børnefamilier, enlige, pensionister og par, i alderen 25 - 80 år, der alle elsker kulturen og stemningen ved af være en del af en kolonihaveforening.
Så hvis du går med tanken om at blive kolonihave ejer, skal du ikke tøve. - Her er helt sikkert også plads til dig.

Tre gange om året har vi en fælles arbejdsdag, hvor vi blandt andet klipper hække, maler fælleshus, oprydning, vedligeholdelse, etc.

Vores kolonihaveforening er medlem af Kolonihave Forbundet Sydvestjyllands Kreds samt Kolonihaveforbundet Danmark.

Forbundet og de dertil knyttede havebrugskonsulenter yder praktisk bistand på en lang række områder til medlemsforeningerne, bl.a. i form af uddannelse af tillidsfolk, havebrugsmæssig og juridisk rådgivning, publikationsvirksomhed mv.
Derudover arbejder Forbundet - i et konstruktivt samarbejde med stat og kommuner - for fremskaffelse og sikring af egnede arealer til etablering af nye haveforeninger, der kan indgå blandt de rekreative tilbud til befolkningen.
Forbundets virksomhed har siden stiftelsen haft et socialt sigte med det udgangspunkt, at erhvervelse af en kolonihave skal være mulig også for befolkningsgrupper med lav indtægt. Forbundet arbejder i den forbindelse for at sikre, at der ikke sker kapitalvinding ved omsætning af kolonihaver.